English English Français Deutsch

 


Wie zijn we?


DPO is een dienstverlenende organisatie van accountants, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, juristen en bedrijfsrevisoren, die reeds vele jaren een betrouwbare partner is voor tal van ondernemingen, vrije beroepers en andere organisaties. Ons bedrijf bestaat uit twee divisies, namelijk DPO Accountants en Belastingconsulenten en DPO Bedrijfsrevisoren.

 

Wij staan garant voor kwaliteitsvol maatwerk in verschillende domeinen in alle onafhankelijkheid. De cliënt staat bij ons centraal om zo optimaal tegemoet te komen aan zijn wensen en behoeften.

 

Meer weten over ons?

 

Wat doen we?


Boekhouding

DPO ondersteunt u en uw onderneming bij het voeren van de volledige boekhouding en alle fiscale formaliteiten, zowel als beginnend zelfstandige of als ervaren ondernemer.

Wij assisteren werkgevers bij hun loonberekeningen en die van hun medewerkers en de verplichte sociale en fiscale formaliteiten in elke fase van de arbeidsrelatie.
[Meer...]

Accountancy

DPO is uw persoonlijke coach als startende onderneming. We werken samen een gedetailleerd business en financieel plan uit, en verzorgen de administratieve formaliteiten bij de opstart.

Nadien zijn wij de bevoorrechte adviseurs van uw onderneming. De gegevens uit de boekhouding worden opgenomen in eenvoudige en overzichtelijke rapporten, die wij bespreken, analyseren en interpreteren om pro-actief informatie te bekomen die nuttig kan zijn voor uw toekomst.

Een (al dan niet familiale) overdracht of overname van een onderneming is een complex proces dat zeer goed moet voorbereid worden. DPO begeleidt u in het volledige overnametraject of delen ervan en kan het centrale aanspreekpunt zijn voor de diverse specialisten, zoals bedrijfsrevisoren, juristen, advocaten, bankiers, ...
[Meer...]

Advies

In elke levensfase van uw onderneming, bieden wij u efficiënte, praktische en op maat gemaakte oplossingen voor al uw vragen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en diverse juridische materies. Voor een goede vermogensplanning en successieplanning, die beantwoorden aan uw persoonlijke behoeften en wensen, kan u ook bij ons terecht.
[Meer...]

Audit

DPO is eveneens een auditkantoor gespecialiseerd in commissarismandaten en in een brede waaier van controleopdrachten, zoals audit en advies bij fusies en overnames (due diligence), wettelijke controleopdrachten zoals inbreng in natura, quasi-inbreng, omzettingen van vennootschappen, fusies en splitsingen van vennootschappen, wijziging maatschappelijk doel, vereffeningsverslagen, beperking voorkeurrecht, uitgifte aandelen beneden fractiewaarde, interim dividenden, …
[Meer...]