English English Français Deutsch

Vennoten


De vennoten van DPO staan garant voor onze persoonlijke aanpak en kwalitatieve dienstverlening. Als ondernemers staan we dicht bij onze klanten, elk dag opnieuw.

Onze vennoten:

 

In alle levensstadia van de onderneming is het van primair belang om in alle vertrouwen te kunnen rekenen op een bekwame raadgever. Ons kantoor én elke vennoot is daarom drager van één of meerdere erkende titels als lid van één van de drie Belgische beroepsorganisaties. Dit zijn geen holle titels, maar staan garant voor Kwaliteit met een grote K door:

  • Opleidingsinspanningen
  • Bekwaamheid
  • Onafhankelijkheid
  • Beroepsintegriteit