English English Français Deutsch

Klanten


Onze klanten

Onze klanten zijn zowel kleine, middelgrote en grote ondernemingen, verspreid over verschillende sectoren.

De ondernemingen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, waaronder eenmanszaken, vrije beroepers of vennootschappen, meestal met een familiale structuur, actief in alle sectoren:

  • productie
  • handel (B2B - B2C)
  • diensten (B2B - B2C)
  • vrije beroepen
  • land- en tuinbouw
Daarnaast begeleiden wij ook verenigingen zonder winstoogmerk en beroepsverenigingen.
 
Onze persoonlijke aanpak staat steeds centraal, waarbij steeds de meeste bekwame teams, in functie van de uit te voeren werkzaamheden, worden samengesteld.

Klant worden?

Het eerste contact?

Tijdens een eerste vrijblijvende vergadering met één van onze vennoten, bespreken we in detail uw nieuw project, eventueel vertrekkende van uw ontwerp-bussines plan, of uw bestaande onderneming, met als basis uw meest recente boekhoudkundige gegevens.

Ons kantoor en onze werkmethodes worden uitgebreid voorgesteld en al uw vragen over de verdere samenwerking zullen worden beantwoord. Wij zullen u eveneens grondig uitleggen hoe wij onze prestaties factureren en indien mogelijk bezorgen wij u een raming van onze honoraria.

We vullen samen een gedetailleerde vragenlijst in om u nog beter te leren kennen, wat de basis zal zijn voor een dienstverlening op maat.

Interesse? Op onze Contact pagina vindt u onze coördinaten.
 

Wie zal mijn dossier behartigen?

Elke klant is toegekend aan één van onze vennoten. Deze persoon zal uw dossier beheren en u de nodige diensten verschaffen.

De vennoot zal bijgestaan worden door een dossierbeheerder, die zal worden bepaald in functie van uw behoeften. Deze zal u door de vennoot worden voorgesteld.

Dit team zal steeds uw eerste aanspreekpunt zijn. 

 

Ik heb al een boekhouder?

Uw vennoot zal in nauw overleg de overstap voorbereiden en begeleiden, zodat de overgang voor u vlot kan verlopen.

Wij contacteren uw vorige raadgever om ons uw dossier te bezorgen.