English English Français Deutsch

Missie en visie


DPO voert kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel.

Als middelgrote onderneming heeft ons kantoor volgende troeven:

  • Voldoende kleinschalig om een totaaloplossing op maat af te leveren
  • Voldoende groot om te beschikken over een ruime ervaring over verschillende vakgebieden
  • Steeds een persoonlijke aanpak, een klant is geen nummer

Onze opdracht bestaat erin - en dit sinds jaar en dag - om zo goed mogelijk de belangen van onze klanten te behartigen en te verdedigen.

DPO zoekt naar oplossingen, implementeert en zorgt voor opvolging en evaluatie en dit vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Om toonaangevend te blijven in onze vakgebieden leveren wij permanent diensten van hoge kwaliteit die voldoen aan het verwachtingspatroon van klanten.

De kwaliteit wordt blijvend gewaarborgd door een doorgedreven permantente bijscholing van onze medewerkers.

 

Historiek - Sinds 1947...


DPO Accountants en Belastingconsulenten

In 1947 begon Herman De Poortere de boekhouding te voeren en te zorgen voor de fiscaliteit van enkele klanten. Al gauw groeide het kantoor uit tot een klein KMO bedrijf. Na verloop van tijd sloot Herman De Poortere aan bij het NCAB (Nationaal College der Accountants van België), de toenmalige voorloper van het huidige IAB.

In 1973 beëindigde de zoon van Herman De Poortere, Marc De Poortere zijn stage als bedrijfsrevisor, waarna hij een zelfstandig kantoor oprichtte als bedrijfsrevisor.

Vijf jaar later, in 1978, vervoegde Dirk Vandenhout het kantoor. 

Zijn echtgenote Lydia De Poortere-Thant richtte in 1982 de accountantsvennootschap PVBA Herman De Poortere op.

Om te voldoen aan de wet van 21 februari 1985 inzake de omvorming van alle PVBA's tot BVBA's, werd de PVBA Herman De Poortere omgevormd tot een BVBA.

Van zodra het IDAC (Instituut der Accountants) was opgericht werden zowel Lydia De Poortere-Thant als Dirk Vandenhout en de BVBA Accountantskantoor Herman De Poortere lid van het instituut.

In 1990 werd deze BVBA omgevormd tot een NV. Sinds 1993 bestaat de vennootschap onder de vorm van een burgerlijke vennootschap, die de vorm van een Naamloze Vennootschap heeft aangenomen.

Het kantoor werd in 1996 versterkt met Katleen De Poortere-Tavernier.

In 2006 werd de naam van “Accountantskantoor Herman De Poortere” gewijzigd naar “DPO Accountancy Noord” en werden het kantoor van Etienne Verbraeken en en het kantoor van Veerle Ackerman geïntegreerd. Voor de verdere groei van het kantoor werd Jeroen Vandewalle aangetrokken als vennoot.

In 2011 heeft Veerle Ackerman op 65-jarige leeftijd besloten om het rustiger aan te doen, na haar lange loopbaan in dienst van haar klanten. Er is nog steeds een nauwe samenwerking tussen haar en het kantoor.

Lydia De Poortere-Thant besluit in 2012 om na een mooie carrière binnen het kantoor met pensioen te gaan. 

DPO Bedrijfsrevisoren

In 1973 beëindigde de zoon van Herman De Poortere, Marc De Poortere zijn stage als bedrijfsrevisor, waarna hij een zelfstandig kantoor oprichtte als bedrijfsrevisor.

Ook de zoon van Marc De Poortere, Ulrich De Poortere, trad in de sporen van zijn vader en grootvader. Hij voltooide zijn stage als accountant en belastingconsulent in 2000. Vervolgens behaalde hij in 2004 de titel van bedrijfsrevisor en werd de titel van belastingconsulent zoals wettelijk voorgeschreven ingeleverd. Sindsdien opereert het bedrijfsrevisorenkantoor onder de naam “bvba De Poortere, Pieters & Co bedrijfsrevisoren” .

In 2011 werd de naam gewijzigd naar DPO Bedrijfsrevisoren.

Ook Marc De Poortere kijkt in 2012 terug op een mooie loopbaan en beslist om de fakkel door te geven aan de derde generatie: zijn zoon Ulrich De Poortere. Marc De Poortere blijft werkzaam binnen het kantoor, zij het op een iets rustiger ritme.