English English Français Deutsch

Audit


Onze verschillende divisies staan garant voor maatwerk in verschillende domeinen. Wenst u meer te weten te komen over wat wij u kunnen bieden of zoekt u een specifieke dienst? Maak vandaag nog een afspraak!

Hieronder vindt u een overzicht van welke diensten wij aanbieden:

Mandaten van commissaris

 • De bedrijfsrevisoren controleren namens de aandeelhouders de (grote) vennootschappen en VZW's
 • Deze werkzaamheden worden bij wet uitsluitend aan erkende bedrijfsrevisoren voorbehouden
 • Zij brengen verslag uit over het getrouw beeld, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap en VZW's
 • Zij kunnen vier soorten verklaringen afleggen:
  • Verklaring zonder voorbehoud
  • Verklaring met voorbehoud
  • Onthoudende verklaring
  • Afkeurende verklaring

Wettelijke opdrachten

 • Dit zijn opdrachten die in de vennootschappenwet uitsluitend worden voorbehouden aan bedrijfsrevisoren (en deels aan externe accountants)
 • Het zijn éénmalige verklaringen betreffende:
  • Inbrengen in natura bij de oprichting van vennootschappen of bij latere kapitaalsverhogingen
  • Quasi-inbrengen door aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders binnen de twee jaar na de oprichting van de vennootschap
  • Omzetting van vennootschappen
  • Fusies van vennootschappen
  • Splitsing van vennootschappen
  • Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de oude aandelen
  • Voorstel tot beperking of opheffing van het voorkeursrecht
  • Voorstel tot ontbinding van de vennootschappen

Diverse wettelijke opdrachten

 • Dit zijn opdrachten die krachtens diverse wettelijke voorschriften uitsluitend voorbehouden zijn aan bedrijfsrevisoren (en eventueel aan externe accountants)
 • Het zijn éénmalige verklaringen betreffende onder meer:
  • De jaarrekeningen van vennootschappen die overheidsopdrachten wensen uit te voeren
  • De jaarrekeningen van vennootschappen in de sector van land- en tuinbouw en dit n.a.v. aandelenoverdracht
 • Hieronder ressorteren ook certificaties betreffende aangiften voor Fost Plus, Recupel, Bebat, ....

Conventionele opdrachten voor zover die niet in conflict komen met een eventuele opdracht van commissaris

 • Waardering van aandelen
 • Gerechtelijke expertises
 • Due-diligence onderzoek of boekenonderzoek van ondernemingen naar aanleiding van een aan- of verkoop van een onderneming